سخن مدیر:

بایگانی اماکن زیارتی

امامزاده شاهزاده حسین

امامزاده شاهزاده حسین

۲۷ مرداد ۹۱

این امامزاده در روستای نظام آباد در۴۰کیلومتری شمال شهر اراک واقع شده است و از بناهای دوره صفویه محسوب می شود.

مرقد شاهزاده محمد عابد

مرقد شاهزاده محمد عابد

۲۷ مرداد ۹۱

این امامزاده یکی از بناهای مذهبی و مهم منطقه است که در۱۲کیلومتری شمال شهراراک و در مجاورت روستای مشهد میقان واقع شده است این امامزاده،مرقد شاهزاده محمدعابد فرزند امام موسی کاظم و از بناهای دوره صفویه است.

امامزاده ابراهیم

امامزاده ابراهیم

۲۷ مرداد ۹۱

این امامزاده در روستای مشهد الکوبه در۴۵کیلومتری شمال شهراراک واقع شده است واز بناهای دوره صفویه محسوب می شود.

امامزاده حوا خاتون

امامزاده حوا خاتون

۲۷ مرداد ۹۱

این امامزاده در روستای موت آباد در۱۵کیلومتری شمال شهراراک قرارگرفته که ازسه بنای مجزا تشکیل شده است. تاریخ این امامزاده مربوط به قرن پنجم هجری قمری است.

امامزاده هفتاد و دوتن ساروق

امامزاده هفتاد و دوتن ساروق

۲۷ مرداد ۹۱

در روستای ساروق فراهان درشمال غربی ازآن، بقاع متبرکه هفتاد و دوتن موجود است که از لحاظ مذهبی و تاریخی مورد توجه مردم است. این بنا در قرن ششم هجری ساخته شده است.