سخن مدیر:

بایگانی پیشینه تاریخی

پیشینه تاریخی کلیمیان اراک

پیشینه تاریخی کلیمیان اراک

۲۷ مرداد ۹۱

کلیمیان در استان مرکزی از زمانهای دور مکانهای مقدس (معابد) کلیمیان در نزدیکی یا همجواری نقاط تاریخی استان مرکزی نظیر ساوه، خمین، دلیجان و شرا(خنداب) قرار داشته اند همانند آرامگاه «استر و مُردخای» در همدان، چهار انبیاء در قزوین، «حیقوق نبی» در تویسرکان و «اشموئیل پیغمبر» در شمال غرب ساوه. بنا به نظر یکی از کارشناسان سازمان میراث فرهنگی استان...

پیشینه تاریخی استان مرکزی

پیشینه تاریخی استان مرکزی

۲۷ مرداد ۹۱

این استان زمانی بخش بزرگی از ماد بزرگ بوده است. از خط و نوشته دوران ماد، در داخل ایران چیز زیادی باقی نمانده، مگر نوشته‌های آشوری و بابلی که باید به بیطرفی آن نوشته‌ها شک کرد. تنها سند مهم، زبان «تاتی» است که از شاخه‌های زبان مادی بوده و اکنون در بخش‌هایی از استان مرکزی و استان قزوین با آن...

اراک  در  گذر زمان

اراک در گذر زمان

۲۷ مرداد ۹۱

شهر اراک از نظر تاریخی نسبت به سایر شهرهای استان از قدمت چندانی برخوردار نیست ، زیرا زمان احداث شهر به دوره قاجار و سلطنت فتحعلی شاه می رسد . در اوایل سلطنت قاجار در بلوک عراق قسمت زیادی از محدوده ی استان مرکزی به علت وسعت زیاد و جمعیت فراوان ، همواره نا امن بود . در زمان فتحعلی...

وجه تسمیه اراک

وجه تسمیه اراک

۲۷ مرداد ۹۱

. اراک نام گیاهی است از تیره اراکیها که فقط شامل یک گونه است.برگهایش کمی متقابل و گوشتالوست.گلهایش سفید رنگ به شکل خوشه بوده و میوه اش زرد رنگ دارای هسته است وخواص دارویی دارد.از برگهای این درخت اشترانی تغذیه میکندواز ریشه آن در گذشته مسواک تهیه می شده است.این کلمه ۱۰۰درصد فارسی است و برگرفته از زبان پهلوی است.ریشه...

علل بنای شهر

علل بنای شهر

۲۷ مرداد ۹۱

این شهر بنا به عللی بدستور فتحعلی شاه قاجار بوسیله یوسف خان گرجی «سپهدار عراق» در سال ۱۲۳۱ هجری قمری (۱۸۰۸ میلادی) در مرز میان بخش های فراهان و کزاز ساخته شده است. علل بنای شهر : چون شهر اراک جدید التاسیس است بنابراین دو عامل اساسی را باید مورد توجه قرار داد. عامل سیاسی – عامل اقتصادی ۱-   عامل...

وجه تسمیه سلطان آباد

وجه تسمیه سلطان آباد

۲۷ مرداد ۹۱

چون یکی از اهداف بنای شهر، ایجاد مرکزی نظامی ۰۰۰۰۰ و قلعه ای جنگی در بین بخشهای ، فراهان، دولاخور، کزاز، سربند، چرا و کاپله با چاپلق بوده است. تخست نام شهر یا قلعه نوبنیاد «قلعه سلطان آبادٍ» که پس از چندی واژه «قلعه» حذف گردیده و فقط با نام سلطان آباد، نامیده می شد. آنگاه با نام « سلطان...